ALLAH MEMULIHKAN

Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar,

maka kami akan selamat.

(Mzm. 80:4)

Pengalaman traumatis dapat mengganggu kehidupan seseorang di masa mendatang. Oleh sebab itu, kita terpanggil untuk membantu orang yang mengalami dampak psikologis akibat peristiwa kekerasan, konflik, bencana alam, dan pengalaman tidak menyenangkan lainnya. Pengalaman traumatis jika tidak ditanganidengan baik akan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Mereka perlu mengalami pemulihan agar dapat melanjutkan kehidupannya tanpa bayang-bayang ketakutan masa lalu mereka. Melalui pendampingan, kita membantu mereka agar dapat pulih dan berdamai dengan masa lalu mereka.

Kerinduan untuk mengalami pemulihan merupakan kerinduan setiap orang yang mengalami penderitaan. Begitu juga dengan umat Allah dalam bacaan Alkitab hari ini. Umat Allah meratap kepada Tuhan atas kemalangan hidup yang dialaminya. Ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh mereka akibat mereka ditaklukkan bangsa Asyur. Oleh sebab itu, mereka meratapi penderitaan yang mereka alami dan menyampaikan permohonan kepada Allah agar dipulihkan dari penderitaan. Mereka meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang mampu menolong dan meringankan penderitaan mereka.

Youth, hidup tidak selamanya menyenangkan, terkadang penderitaan diperkenankan hadir dalam kehidupan kita. Akan tetapi, percayalah bahwa penderitaan yang kita alami tidak lebih besar dari Allah kita. Mintalah pertolongan kepada Allah dan teguhkanlah hati dalam menghadapi segala penderitaan!

  1. Apa yang dilakukan umat Allah ketika mereka mengalami penderitaan?
  2. Apakah Anda memohon pertolongan Allah ketika Anda menderita? Mengapa?

Pokok Doa: Memohon pertolongan Allah

sumber: https://www.ykb-wasiat.org